مصاحبه با مدیر امور آبفار شهرستان سلطانیه

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

سوالات مصاحبه مدیر امور آبفار شهرستان سلطانیه

 

1- لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟

اینجانب مجتبی قزل سفلو رئیس آبفار سلطانیه لیسانس آب و فاضلاب وفوق لیسانس منابع آب

2- در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید؟

مدیریت اجرا و بهره برداری از تاسیسات آب شرب و توزیع عادلانه آب بهداشتی و توزیع و وصول قبوض آب در سطح شهرستان

3- اقدامات و فعالیت مهم خود در سال 95 را اعلام فرمائید؟

اجرای 3مورد پروژه مشارکتی و جمع آوری بیش از 30 انشعاب غیرمجاز

4- اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید؟

اجرای پروژه روستای حسین آباد با مشارکت مردم و بهره برداری و صدور قبض توسط شورا و دهیاری

- تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

شرکت نداشتم

6- اگر در هشتمین همایش مدیران شهرها شرکت کرده بودید نقاط ضعف و قوت این همایش را اعلام فرمایید ؟

شرکت نداشتم

7- برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید؟

پیشنهادی ندارم

8- زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم

9- اگر برنامه خاصی جهت ارائه در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

برنامه ای ندارم

10- در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم