مصاحبه با مدیرامورآب وفاضلاب روستایی شهرستان ماهنشان

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

سوالات مصاحبه مدیر امور آبفار شهرستان ماهنشان


1- لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟

محمدرضا لطفی هستم مدیرامورآب وفاضلاب روستایی شهرستان ماهنشان

2- در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید؟

شهرستان ماهنشان یکی ازشهرستانهای استان زنجان می باشد که حدود 75% جمعیت روستایی و76% خانوارهای روستایی شهرستان ازآب شرب بهره مند می باشند

 

3- اقدامات و فعالیت مهم خود در سال 95 را اعلام فرمائید؟

1-تهیه ونصب سیستم تله متری درتعداد 4 ایستگاه پمپاژشهرستان ماهنشان

2-اجرای سه پروژه آبرسانی با نام های مجتمع شیخلر وساغرچی -  شهرک خلج -  روستای حلب

3-مدیریت وساماندهی وضعیت آب شرب تعداد  34  روستای متأثر از خشکسالی و مواجه با بحران آب شرب شهرستان.

 

4- اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید؟

چاههای فاضلاب جذبی خانگی در مناطق روستایی عامل اصلی آلوده کننده منابع آبهای سطحی و زیرزمینی می باشد پیگیری اجرای شبکه فاضلاب روستای پری به عنوان اولین روستای دارای تأسیسات فاضلاب درشهرستان ماهنشان یکی ازکارهای موفق این شهرستان میباشد.

 

5- تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

دوهمایش . مطمئناً درجهت تبادل نظرمدیران وهم افزایی موثرمی باشد .

6- اگر در هشتمین همایش مدیران شهرها شرکت کرده بودید نقاط ضعف و قوت این همایش را اعلام فرمایید ؟

در همایش مذکور شرکت نداشته ام .

7- برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید؟

انتظاردارم درزمینه خشکسالی ومحدودیت منابع آبی کشور و فرهنگ مصرف آب شرب مسائلی مطرح گردد .

8- زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟

به نظر اینجانب چنانچه این نوع همایشها بصورت بلوک بندی شده و فصلی در استانهای همجوار برگزار گردد بازخورد مثبتی خواهد داشت .

 

9- اگر برنامه خاصی جهت ارائه در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم.

10- در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

امیدوارم این نوع همایش هابصورت تخصصی ومستمر ادامه داشته باشد.