مصاحبه با مدیر امور آبفار شهرستان طارم

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان

سوالات مصاحبه مدیر امور آبفار شهرستان طارم


1- لطفا خودتان را معرفی فرمائید؟

اسماعیل عباسی هستم مدیر امور آبفار شهرستان طارم دارای مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

2- در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید؟

امور آب وفاضلاب روستایی شهرستان طارم دارای 67 روستای تحت پوشش با 11724 مشترک می باشد.

3- اقدامات و فعالیت مهم خود در سال 95 را اعلام فرمائید؟

در سال ذکر شده مسئولیتی نداشتم.

4- اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید؟

جلب مشارکتهای مردمی: با توجه به کمبود اعتبارات عمرانی و وجود مشکلات عمده در تامین آب و با عنایت به فرسوده بودن تاسیسات جهت حل مشکلات یاد شده استفاده از تکنیک های جلب مشارکتهای مردمی و پیگیری مستمر موضوع یاد شده چشم انداز روشنی را برای آینده ترسیم می کند.

5- تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

در هیچ یک از همایشها شرکت نداشته ام.

6- اگر در هشتمین همایش مدیران شهرها شرکت کرده بودید نقاط ضعف و قوت این همایش را اعلام فرمایید ؟

در همایش مذکور شرکت نداشته ام.

7- برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید؟

  • جمع آوری تجارب مدیران و تدوین تجارب یاد شده در قالب یک کتاب
  • تشکیل کارگاههای آموزشی علمی و عملی
  • آشناسازی مدیران با آخرین تکنولوژی های روز در حوز ه آب و فاضلاب

8- زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟

زمان و مکان اعلام شده مناسب می باشد.

9- اگر برنامه خاصی جهت ارائه در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم.

10- در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمائید؟

پاسخی ندارم .