مصاحبه با مدیر آبفای شهر چرام

 لطفا خودتان را معرفی فرمائید :

آرمان حیدری
در خصوص حوزه فعالیت خود مختصر توضیح دهید.

مدیر آبفای شهر چرام
اقدامات و فعالیت مهم خود در سالهای 49 را اعلام فرمائید.
%94 اصلاح و توسعه شبکه آب و شروع به کار عملیات اجرای تصفیه خانه فاضلاب با ظرفیت 3333 مترمکعب در شبانه روز – احداث ساختمان بهره برداری و . . .
اگر تجربه و یا فعالیت موفقی در طی سال های مدیریت خود دارید به صورت خلاصه اعلام فرمائید.
کاهش چشمگیر آب به حساب نیامده ، بهترین امور از جهت قرائت کنتور ، اقداماتی مهم در جهت حراست از تاسیسات و بهداشت آب و . . .
تاکنون در چند همایش مدیران شهرها شرکت نموده اید و نظرتان در خصوص لزوم استمرار این همایش ها چیست؟

همایش سال 4349 و بهتر است به صورت سالانه برگزار شود .
اگر در هشتمین همایش مدیران شهرها شرکت کرده بودید نقاط ضعف و قوت این همایش را اعلام فرمایید.
نقاط قوت: آشنایی بیشتر و بهتر با عملکردها و رویه های شرکت مهندسی ، انتقال تجارب ، دیدار با مقام محترم عالی وزارت ومعاونین محترم ایشان خصوصامدیرعامل محترم شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و . . .
نقاط ضعف :

کمی وقت همایش
برای برگزاری موفق نهمین همایش مدیران شهرها چه پیشنهاداتی دارید :
با اختصاص وقت بیشتر جهت این همایش و معرفی نمودن تمامی مدیران و برگزاری هر سال همایش جهت انتقال تجارب
زمان و مکان مناسب برای برگزاری این همایش را اعلام فرمائید؟
زمان آن خوب است اما اگر دراوایل سال باشد بهتر است .
مکان آن بهتر است به صورت دوره ای باشد و هر سال در یکی از شهرهای بزرگ برگزار شود.
اگر برنامه خاصی جهت ارئه در این خصوص دارید اعلام فرمائید.
بهتر است با دعوت از رئیس جمهور محترم و یا معاون اول ایشان گرمی بیشتری به همایش داده شود.
در خاتمه اگر نظر دیگری در این خصوص دارید اعلام فرمائید.
بهتر است جهت انتقال تجارب ابلاغ فرمایید مدیران آبفای شهرها از امورات آبفای شهرهای استانهای دیگر بازدید نمایند