مصاحبه با مدير امور آب و فاضلاب كلانشهر اراك

سعيد سر آباداني ، مدير امور آب و فاضلاب كلانشهر اراك

درخصوص حوزه فعاليت خود مختصر توضيح دهيد.

بنده مدير امور آب و فاضلاب شهر اراك با جمعيتي بالغ بر 000/660 هزار نفر و با 000/124 هزار انشعاب آب و 000/95 انشعاب فاضلاب – 1100 كيلو متر شبكه آب و 950 كيلومتر شبكه فاضلاب و داراي 3 واحد تصفيه خانه با ظرفيت كلي بالغ بر 000/350 هزار نفر

اقدامات و فعاليت هاي مهم خود در سال 94 را اعلام فرماييد.

در سال94 بنده مدير شهر خمين بودم ؛ كه از اقدامات مهم سال 94 مي توان موارد ذيل را نام برد :

 • زون بندي شبكه توزيع با توجه به كمبود آب در سطح شهر.
 • حفر 2 حلقه چاه با ظرفيت آبدهي بالغ بر 40l/s
 • اجراي 10 كيلومتر شبكه فاضلاب با تو.جه به تخصيص كم اعتبارات.
 • پيمايش كلي انشعابات فاضلاب و فعال سازي تقريباً 1200 واحد كارمزد دفع براي مشتركيني كه داراي سيفون بودند وكارمزد پرداخت نمي كردند.

 

اگر تجربه و يا فعاليت موفقي در طي سال هاي مديريت خود داريد به صورت خلاصه اعلام فرماييد.

اولاً بنده سعي كرده ام در طول دوران مديريت از سال 82 تاكنون از كارهاي روزمزه و بدون هدف و برنامه ريزي دوري كنم و حتماً كارها را به صورت فرايندي و با برنامه انجام دهم . ولي يكي از خصايص خوبي كه خداوند به بنده عطا فرموده و سعي كرده ام كه آنرا مرتب تقويت كنم برخورد مناسب و با روي خوش به همه مشتركين مي باشد كه انصافاً در طول اين مدت بسيار كارساز بوده است و دقيقاً در راستاي منافع شركت مي باشد.

 

تاكنون در چند همايش مديران شركت نموده ايد و نظرتان در خصوص لزوم استمرار اين همايش را اعلام فرماييد.

بالغ بر 5 همايش ، به نظر بنده بايستي مستمر و به صورت ساليانه برگزار گردد.

 

اگر درهشتمين همايش مديران شهرها شركت كرده بوديد نقاط ضعف و قوت اين همايش را اعلام فرماييد.

نقاط قوت :

 • ارائه تجربه هاي موفق از سراسر كشور در همايش
 • برگزاري كارگاههاي تخصصي
 • محل مناسب برگزاري همايش

نقاط ضعف :

 • عدم استفاده از مسئولين رده بالاي قوه قضائيه به عنوان سخنران جهت جذب حمايت آنها در برخورد با مشكلات پيش رو
 • برگزاري نمايشگاه جانبي خيلي ضعيف بود.

براي برگزاير موفق نهمين همايش مديران شهرها چه پيشنهاداتي داريد.

پيشنهادات :

 • در صورت امكان در شهري برگزار شود كه تنوع سياحتي نيز داشته باشد.
 • مشكلات عمده پيش رو در صنعت و در كارگاههاي تخصصي يا در خود همايش در حد امكان موشكافي گردد.
 • در صورت امكان زمان همايش 3 روزه باشد.

 

زمان و مكان مناسب براي برگزاري اين همايش را اعلام فرماييد.

زمان : آذر ماهمكان : مشهد ، شيراز ، اصفهان

 

اگر برنامه خاصي جهت ارائه در اين همايش در نظر داريد اعلام فرماييد.

ارائه مقاله در خصوص ( دور نماي خدمات آب و فاضلاب در شهر اراك با رويكرد آبيده كاري و تحليل عملكرد)

 

در خاتمه اگر نظر ديگري در اين خصوص داريد اعلام فرماييد.

در پايان ضمن قدرداني از همه عزيزان كه مقدمات برگزاري همايش را انجام مي دهند پيشنهاد مي كنم اين همايش هاي در سطح كشور به صورت منطقه اي نيز برگزار گردد.